Galéria náčelníkov MsP Banská Bystrica Tlačiť

 

Svetozár Jašúrek Ing. Mgr. Radoslav Lukaj

Svetozár Jašurek
Náčelník MsP Banská Bystrica od 15.01.1991 do 15.12.1994

 

Ing. Mgr. Radoslav Lukaj
Náčelník MsP Banská Bystrica od 01.02.1995 do 30.11.2000

 

JUDr. František Vaškovič Bc. Anton Víglaský

JUDr. František Vaškovič
Náčelník MsP Banská Bystrica od 01.12.2000 do 31.12.2006

 

Bc. Anton Víglaský
Náčelník MsP Banská Bystrica od 01.01.2007 do 16.03.2007

 

Dušan Húska PhDr. Ľubomír Piterka

Dušan Húska
Náčelník MsP Banská Bystrica od 01.04.2007 do 10.06.2008

 

PhDr. Ľubomír Piterka
Náčelník MsP Banská Bystrica od 01.09.2008 do 15.10.2012

 

Ing. Miroslav Bálint

Ing. Miroslav Bálint
Náčelník MsP Banská Bystrica od 01.01.2013 do 31.07.2019