Zatvoriť
znak
Prihlásiť
PDF Tlačiť E-mail

msp_ob

Mestská polícia, Banská Bystrica

 

01.01.2020 bola ukončená táto stránka, novú stránku Mestskej polície nájdete na www.msp-bb.sk

 

Vítame Vás na stránkach Mestskej polície, Banská Bystrica, ktoré vznikli najmä kvôli Vám- občanom Banskej Bystrice a kde by sme Vám chceli poskytnúť základné informácie o úlohách MSP BB a pomôcť Vám užitočnými radami vo Vašom bežnom živote. Chceme Vás naučiť, ako máte reagovať vo vybraných situáciách, aby ste znížili riziko svojho ohrozenia a systematicky predchádzali všetkým negatívnym javom a posilňovali tie pozitívne.

Ambíciou náčelníka MSP je enormná snaha o vybudovanie akcieschopnej a uznávanej MSP. Je preto potrebné klásť dôraz na delegovanie právomocí a adekvátnu kontrolu vykonávaných úloh.
MSP je tu v prvom rade pre občana a našou snahou bude do budúcnosti zefektívňovať poskytované služby.

 

Úlohou MSP nie je len pôsobiť represívne, ale najmä sa snažiť o preventívne pôsobenie. To znamená, radami prispievať k predchádzaniu zla, zvyšovať právne vedomie čo najširších vrstiev obyvateľstva v meste. Význam prevencie sme si v Mestskej polícii v BB uvedomili už dávno. Ale nestačí si len niečo uvedomiť, je treba v tomto smere aj niečo urobiť. Účelom je i vedieť poradiť občanom, dospelým, deťom, i mládeži vždy nájsť alternatívne riešenia pre ich problémy v oblasti vlastnej ochrany zdravia i majetku, ktorých realizácia nebude za cenu porušenia zákona a následne ich nechať sa rozhodnúť, ktorú z nich si vyberú. Občan si musí uvedomiť, že prevencia kriminality je užitočná hlavne pre neho a hlavne on bude mať z nej zisk. S našimi radami sme mysleli na všetky vrstvy občanov. Uvedomujeme si, že pomáhaním Vám, pomáhame vlastne i sami sebe.


Nakoľko príslušníci MSP nemôžu byť všade, veci sa často riešia na sťažnosti a podnety občanov. Opakovane však dochádza k situáciám, kedy občania požiadajú o našu pomoc, ktorá nespadá pod naše kompetencie. Z toho vznikajú aj konfliktné situácie a k takýmto nejasnostiam dochádza najmä z nevedomosti občanov o vykonávaní činnosti a právomociach MSP. Aby sme sa tomuto vyhli, radi Vás budeme informovať pomocou tejto stránky.

Kontakt: -- Tiesňová linka: 159 -- Stála služba +421/048/ 43 30 804 -


 

tvorba web stránok www.159.sk

fotograf www.foto-bb.sk

foto služby BB www.fotocam.sk


 

Zväčšiť Citovať Embed this video on your site Zväčšiť Citovať Embed this video on your site