Zatvoriť
znak
Prihlásiť
Snem Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií 2011 PDF Tlačiť E-mail
zmos_uvod.jpg

Vložené: Streda, 30-11-2011 22:07:13

Dňa 24.11.2011 sa náčelník mestskej polície Banská Bystrica PhDr. Piterka Ľubomír spoločne s Róbertom Dianiškom a Romanom Náhlovským zúčastnil stretnutia Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií, ktoré


 

sa konalo v hoteli Bobrovník pri Liptovskej Mare.

Aj keď MSP Banská Bystrica nie je členom tohto združenia, rozhodol sa náčelník MSP PhDr. Piterka prezentovať myšlienku o združení všetkých mestských a obecných policajtov do jednej odborovej organizácie, ktorá by bola relevantným partnerom pri rokovaní s vládou Slovenskej republiky o sociálnych istotách príslušníkov mestských a obecných polícii.

S p. Jánom Andrejkom, ktorý je predsedom ZMOS-u bolo dohodnuté, že napriek ne členstvu MSP BB bude umožnené vystúpiť a prezentovať túto myšlienku.
Na záver po odhlasovaní uznesenia, v čase 16,45 hod. bol p. Andrejkom požiadaný p. Piterka o prednesenie svojho diskusného príspevku.
Piterka zúčastneným 52-om náčelníkom obecných polícii (celkoví počet obecných polícii je 160) odprezentoval myšlienky založenia samostatného odborového zväzu obecných a mestských policajtov. Uvedený zväz by bol jediný relevantný partner pri vyjednávaní o sociálnych otázkach obecných policajtov so zástupcami zamestnávateľov a vlády SR. Nakoľko niektorí členovia Združenia náčelníkov obecných polícii túto iniciatívu považovali za zbytočnú a jeden z členov združenia priam videl v tejto iniciatíve snahu o trieštenie síl a zneváženie práce združenia nebolo k danej téme prijaté žiadne stanovisko.

Na záver príspevku uviedol "Mestská polícia v Banskej Bystrici bude aj naďalej vyvíjať v tomto smere aktívnu činnosť, nakoľko nám nie je ľahostajné sociálne postavenie našich kolegov."  
Bez ohľadu na členstvo v akomkoľvek združení ...


Doplnené: Pondelok, 09-01-2012 08:52:38

Dobrý deň.
Pracujem ako mestský policajt v Lučenci. Túto prácu vykonávam viac ako šestnásť rokov a preto si môžem dovoliť hodnotiť niektoré snahy náčelníkov o sociálne zabezpečenie, nás policajtov. Združenie náčelníkov už pár rokov funguje, ale bez viditeľného výsledku v tomto smere.

Páčil sa mi Váš názor o tom že budete ďalej bojovať za svojich kolegov policajtov o sociálne zabezpečenie aj napriek nesúhlasu väčšiny prítomných na poslednom zasadnutí. Bohužiaľ väčšina náčelníkov pochádza z radov PZ a tak to aj vyzerá. Majú svoj výsluhový dôchodok a tým pádom padla snaha pre ďalší rozvoj mestských polícii. Sám na sebe cítim úbytok fyzických síl a bude to len horšie, ktoré ide s vekom. Mám 42 rokov a nie som si istý ako budem fungovať už v päťdesiatke na ulici. Situácia bude tiež horšia a kriminalita vzrastať to vidíme všetci.

Vítam Váš návrh na vytvorenie odborov pre všetkých kolegov, lebo nejako začať treba a zatiaľ sa stále veľa nerobí. Týmto emailom som chcel vyjadriť moju podporu Vašim aktivitám a Vašej práci. Som rád že Mestská polícia v Banskej Bystrici už predbieha aj Prievidzu, ktorá patrila ku špičke mestských polícii.  
S pozdravom
Pavel Kurák príslušník Mestskej polície Lučenec