Zatvoriť
znak
Prihlásiť
Uhryznutie psom PDF Tlačiť E-mail
emo

Streda, 10-03-2010 16:22:07

Keď bezohľadnosť ide ruka v ruke s nezodpovednosťou.
Dňa 06.03.2010 v čase o 10:30 hod prostredníctvom linky 159 oznámil istý občan, že jeho vnuka pohrýzol voľne sa pohybujúci pes. Po príchode na miesto sa mestskí policajti skontaktovali s oznamovateľom s cieľom podrobne sa oboznámiť so situáciou.

Na základe svedeckých výpovedí sa im podarilo identifikovať majiteľa psa, ktorému sa kvôli nedostatočnému zabezpečeniu podarilo ujsť zo súkromného pozemku. Majiteľ psa sa v tom čase nezdržiaval doma a preto mu jeho príbuzná telefonicky oznámila, aby prišiel domov za účelom predloženia dokladov o pôvode psa a absolvovaní očkovania proti besnote. Majiteľ psa sa ale odmietol dostaviť a teda aj spolupracovať pri riešení tejto situácie. Pán, ktorého vnuk bol napadnutý psom a utrpel zranenie sa rozhodol podať trestné oznámenie. Príslušníci MSP ho poučili, že je potrebné aby poškodený absolvoval lekárske ošetrenie a s lekárskou správou navštívil Obvodné oddelenie Policajného zboru – západ, nakoľko udalosť sa odohrala v ich pôsobnosti.

Mestskí policajti o celej udalosti informovali veliteľa operačného strediska, ktorý následne telefonicky informoval príslušné oddelenia mestského úradu, aby sa v tejto veci začalo konať v najbližšom pracovnom dni a zároveň to bolo oznámené aj na linku Policajného zboru 158.