Zatvoriť
znak
Prihlásiť
Dopravná výchova v materských školách PDF Tlačiť E-mail
ms_uvod.jpg

Vložené: Utorok, 10-04-2012 10:47:13

Človek sa už od najútlejšieho veku dostáva do priameho kontaktu s dopravnými situáciami a úlohami cestnej premávky, ktorá neraz prináša so sebou neočakávané,

 


 

občas aj hrôzu vyvolávajúce situácie. Mesiac apríl je mesiacom bezpečnosti na cestách. Význam dopravnej výchovy a prevencie je v prípade detí na život v premávke a na cestách veľmi dôležitý. Práve preto je potrebné sa venovať dopravnej výchove aj deťom v materských školách. Už od konca marca 2012 referentka pre  prevenciu Mestskej polície Banská Bystrica navštevuje materské školy. Hlavným cieľom je pútavou a hravou formou upriamiť pozornosť na vlastnú bezpečnosť. Stretnutia majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti detí v cestnej premávke, naučiť ich základné pravidlá pre chodcov a pre cyklistov, dopravné značky a ako sa správať na cestách a uliciach. Upozorniť deti na potrebu opatrnosti, ohľaduplnosti a používania reflexných prvkov v záujme ochrany ich vlastného zdravia.
Aktivita rozdelená na dve časti je vykonávaná formou vzájomnej komunikácie s deťmi. Prvá časť je venovaná teórii dopravnej výchovy, ako aj osobnej bezpečnosti dieťaťa, ktorá býva doplnená o ukážky výstroja a výzbroje mestskej polície. Druhá časť je vykonávaná v teréne - priamo na ulici (tam kde to je možné). Tu sa ich pozornosť upriamuje na cestnú premávku, vyskúšanie si teoretických poznatkov v praxi. V závere privolaná motorizovaná hliadka predvedie založenie a zloženie technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla.
Tejto preventívnej aktivity sa doposiaľ zúčastnilo 191 detí zo šiestich materských škôl (MŠ Hronská, MŠ Cesta k nemocnici, MŠ Buková, MŠ Lazovná, MŠ 29.augusta, MŠ Karpatská). Počas celého apríla 2012 budú vykonávané v materských školách stretnutia zamerané na dopravnú výchovu. Po ich ukončení prídu na rad prvé a druhé ročníky základných škôl v meste Banská Bystrica. Tieto stretnutia budú súčasťou projektu „Moja bezpečnosť na ceste“ schváleného Radou vlády pre prevenciu kriminality.

Odkaz na fotogalériu:

Odkaz na fotogalériu