Zatvoriť
znak
Prihlásiť
Preventívna akcia pre seniorov PDF Tlačiť E-mail
dos_m.jpg

Vložené: Štvrtok, 26-04-2012 07:41:22

Preventívna akcia pre seniorov v „Dennom centre Banská Bystrica“
Dňa 25.04. 2012 v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod. sa uskutočnila preventívna akcia v meste Banská Bystrica na Ulici Krivánska 18 v objekte „Denného centra pre seniorov“,


ktorej sa zúčastnil náčelník mestskej polície PhDr. Ľubomír Piterka spolu s príslušníkmi mestskej polície a seniormi „Denného centra pre seniorov“  v počte 20 osôb.

Dňa 25.04. 2012 v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod. sa uskutočnila preventívna akcia v meste Banská Bystrica na Ulici Krivánska 18 v objekte „Denného centra pre seniorov“, ktorej sa zúčastnil náčelník mestskej polície PhDr. Ľubomír Piterka spolu s príslušníkmi mestskej polície a seniormi „Denného centra pre seniorov“  v počte 20 osôb.
Cieľom tejto akcie bolo vysvetlenie plnenia základných úloh príslušníkov mestskej polície na teritóriu mesta Banská Bystrica podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov s cieľom zvýšiť ochranu života, zdravia, majetku seniorov na teritóriu mesta Banská Bystrica.. Seniori vyjadrili svoj názor v tom smere, že na teritóriu mesta Banská Bystrica sa cítia oveľa bezpečnejšie ako v minulosti, lebo v priamom výkone služby vidia fyzicky prítomných príslušníkov mestskej polície, ktorí plnia základné úlohy mestskej polície pri ochrane ich života, zdravia a majetku.
Príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica predviedli seniorom praktické ukážky aktívnej sebaobrany v tom prípade keď dôjde k ohrozeniu života a zdravia seniora pri napadnutí inou fyzickou osobou. Praktické ukážky sebaobrany mali u seniorov veľký úspech, lebo mali možnosť v praxi si vyskúšať ako sa brániť fyzickému útoku fyzickej osoby.
Náčelník mestskej polície prítomným seniorom predstavil projekt, ktorý je v realizácii prípravy „Domový ochranca seniorov“ na teritóriu mesta Banská Bystrica, prostredníctvom ktorého by sa seniori naučili ako majú správne reagovať, a ako sa majú správne rozhodnúť pri riešení krízových situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť v každodennom živote.
Seniori boli upozornení, aby sa nepohybovali osamote po uliciach hlavne vo večerných hodinách a hlavne sa nepúšťali  do aktívneho rozhovoru s neznámymi občanmi, ktorých stretnú na ulici, a ktorí by ich mohli uviesť do omylu. Taktiež im poradil, aby mali v mobilnom telefóne tiesňovú linku 159 t. j. mestská polícia, ktorá je v pohotovosti aktívne im pomôcť pri riešení ich problémov 24 hodín denne a bdieť nad ich životom, zdravím a majetkom.

Text: Zuzana Turčanová | foto: R. Náhlovský

dos_krivanska.jpg