Zatvoriť
znak
Prihlásiť
Posilnený výkon služby počas „dušičkového obdobia“ PDF Tlačiť E-mail
dusicky_007m.jpg

Vložené: Pondelok, 05-11-2012 21:17:59

Dva významné dni „Sviatok všetkých svätých“ a „Pamiatka zosnulých“ sa úzko spájajú so zvýšenou návštevnosťou cintorínov. V tejto súvislosti v priebehu týždňa od pondelka dňa 29.11. do nedele dňa 04.11.2012 Mestská polícia Banská Bystrica posilnila výkon služby.

 


 

Počas tohto týždňa bolo do hliadkovej služby zapojených viac ako 70 príslušníkov, ktorí zabezpečovali výkon služby počas dennej aj nočnej doby. Príslušníci mestskej polície sa na cintorínoch a v ich blízkom okolí zameriavali na dodržiavanie verejného poriadku, na zabránenie drobných krádeží a inej trestnej činnosti. Hliadková služba bola zameraná hlavne na kontrolnú činnosť v blízkosti cintorínov a na eliminovanie prejavov vandalizmu.

Zvýšená pozornosť bola zameraná aj na čistotu a poriadok na cintorínoch. Správy cintorínov zabezpečili veľkoobjemové kontajnery, do ktorých mohli návštevníci vyhadzovať odpad. Príslušníci mestskej polície sa často stretávali so sťažnosťami od návštevníkov cintorínov na preplnené kontajnery a na neporiadok okolo nich. Tieto nedostatky príslušníci mestskej polície nahlasovali prostredníctvom veliteľa operačného strediska príslušným správam cintorínov, ktoré sa mali postarať o odstránenie nedostatkov. Správcovia cintorínov by mali zabezpečiť čistotu a poriadok, aby návštevníci mali pocit, že cintorín je udržiavaný.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná príslušníkmi mestskej polície na sedemnástich cintorínoch v meste Banská Bystrica (katolícky cintorín na Námestí Štefana Moysesa, evanjelický cintorín na Lazovnej ulici, cintorín v starej Sásovej, Uľanke, Jakube, Kostiviarskej, Šalkovej, Kynceľovej, Senici, Majeri, Podlaviciach, Skubíne, Rakytovciach, Iliaši, evanjelický cintorín v Radvani, katolícky cintorín v Radvani, urnový háj v Kremničke a cintorín v Kremničke).


Foto a text: Mgr. Marianna Belancová