Zatvoriť
znak
Prihlásiť
Mestská polícia bližšie k občanom PDF Tlačiť E-mail
04.11.2012 015m.jpg

Vložené: Utorok, 06-11-2012 17:04:02

Dňa 05.11. 2012 oficiálne začalo svoju prevádzku druhé pracovisko mestskej polície s územnou pôsobnosťou Banská Bystrica – obvod východ, ktoré zriadilo Mesto Banská Bystrica.

 


 

Novovytvoreným pracoviskom sa mestská polícia dostáva bližšie k občanom. Budova je na najväčšom sídlisku v meste Banská Bystrica v Sásovej, na ulici Tatranská 10 v objekte zrušenej základnej školy.

Toto pracovisko prijíma oznamy od občanov prostredníctvom 24-hodinovej stálej služby. Bude tu možné podávať podnety, sťažnosti a riešiť priestupky, čo určite ocenia občania tejto lokality. V tejto lokalite boli v minulosti zaznamenané viaceré prípady výtržností, rušenia nočného pokoja, porušovania verejného poriadku, poškodzovania majetku mesta, nedodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, na verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach.
Príslušníci mestskej polície majú k dispozícii služobné motorové vozidlá a vybavené služobné miestnosti, kde môžu spracovávať služobnú agendu v súvislosti s výkonom hliadkovej činnosti.