Zatvoriť
znak
Prihlásiť
Prevencia sociálno-patologických javov PDF Tlačiť E-mail
Napísal R. Náhlovský   
Utorok, 19 Január 2010 10:50
obrazok


MsP realizuje prevenciu sociálno-patologických javov na základných a stredných školách

Mestská polícia v zmysle § 3 ods.1 písm. h) zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

V rámci realizácie prevencie negatívnych spoločenských javov, ponúka MsP vykonanie preventívnych aktivít na základných a stredných školách, formou prednáškovej, poradenskej činnosti a besied so zameraním na: drogové závislosti, šikanovanie v školskom prostredí a iné.

Podmienky spolupráce:

V prípade záujmu o vykonanie preventívnych aktivít na konkrétnej škole, je potrebné zaslať prostredníctvom e-mailu žiadosť, ktorá musí obsahovať adresu školy, kontakt na zodpovednú osobu, presný čas a dátum realizácie prednášky, tematické zameranie prednášky, ročník (napr. 5A), počet žiakov. Žiadosti treba posielať na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 15. dňa v mesiaci. Žiadosti prijaté po tomto termíne budú automaticky presunuté na nasledujúci mesiac. Prvý kontakt je možné uskutočniť aj telefonicky na čísle: 048/4330807.

Teším sa na budúcu spoluprácu.

Mgr. Stanislav Matulay
Referent pre prevenciu

 

Posledná úprava Utorok, 19 Január 2010 10:58