Zatvoriť
znak
Prihlásiť
Spoplatnenie linky 159 PDF Tlačiť E-mail

MsP oznamuje občanom

Opatrením Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. februára 2007 č. O-14/2007, § 6, ods. 7 je linka 159 vyňatá z integrovaného záchranného systému 112 a nepovažuje sa za tiesňové volanie. Uvedené opatrenie vstúpilo do platnosti od 1.1. 2010.

Tarifa bola stanovená na 0,075 € (2,26 Sk) za min hovoru zo všetkých sietí.

Náčelník MsP Mgr. Ľubomír Piterka nehodnotí tento krok pozitívne a argumentuje, že linka 159 slúži ako najrýchlejší a najdostupnejší spôsob, prostredníctvom ktorého môžu občania kedykoľvek kontaktovať mestskú políciu. Túto možnosť často využívali občania, ktorí prostredníctvom telefonického hovoru oznamovali najrozličnejšie prípady porušovania verejného poriadku, prípadne iné delikty. Tieto aktuálne informácie umožňovali príslušníkom neodkladne zasahovať na ochranu platných právnych noriem a tým prispievali k vyššej efektivite práce MsP.

Existuje predpoklad, že v súčasnosti mnohí občania, ktorí by nebyť spoplatnenia č. 159 zatelefonovali na operačné stredisko MsP, teraz z dôvodu šetrenia vlastných peňazí tak neurobia. V blízkej budúcnosti bude možné tento predpoklad potvrdiť alebo vyvrátiť na základe množstva prijatých hovorov operačným strediskom MsP.