Zatvoriť
znak
Prihlásiť
130 výročie mestskej polície Banská Bystrica PDF Tlačiť E-mail

Z histórie poznáme množstvo prípadov, keď si jednotlivé mestá zriaďovali rozličné bezpečnostné zložky, ktorých úlohou bolo zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku občanov. Ani Banská Bystrica nebola v tomto ohľade výnimkou a ochrana dodržiavania zákonov a poriadku v meste, prešla počas dlhého vývoja mnohými zmenami.

Súčasnej mestskej polícii sa svojou činnosťou a úlohami najviac priblížili tzv. „Bystrickí hajdúsi“. Stredoslovenské múzeum mi poskytlo historický materiál s názvom „Policajnie regule pre bystrických hajdúchov“. V dnešnom význame by sme tento dokument mohli prirovnať k operatívnemu manuálu, ktorý obsahuje zákonné postupy ako riešiť vzniknuté priestupky proti zaužívanému poriadku. Dokument pochádza z roku 1880 a môžeme ho považovať za prvú podloženú písomnú zmienku, ktorá opisuje činnosť mestskej polície hoci je zrejmé, že táto inštitúcia fungovala v meste Banská Bystrica už oveľa skôr.

Rozhodli sme sa, že od tohto dátumu začneme odvíjať históriu pôsobenia mestskej polície v našom meste.

K tomuto výročiu pripravujeme pre občanov program, v ktorom predvedieme praktické ukážky našej práce, materiálno-technické vybavenie a ďalšie aktivity. Dátum a čas konania akcie v čas oznámime prostredníctvom radničných novín a našej novej internetovej stránky www.msp-bb.sk.

hg

 


 

Doplnené 19.05.2010

Leták k oslavám 130. výročia MsP 1. Jún MDD ECC-Dom kultúry Nám. Slobody